Gå til hovedindhold

Uddannelsesalliance Lolland-Falster

Uddannelsesalliance Lolland-Falster (ULF) er et bredt og tæt samarbejde mellem mange forskellige aktører i Guldborgsund og Lolland kommuner. Alliancen blev etableret pr. 1. januar 2021 og arbejder for at styrke uddannelsesniveauet og gøre Lolland-Falster mere attraktiv som uddannelsessted for unge i regionen.

12. jan. 2022

Indhold

  Formålet med Uddannelsesalliance Lolland-Falster er:

  • At løfte uddannelsesniveauet på Lolland-Falster, herunder at flere kommer i uddannelse (og at de gennemfører uddannelsen)

  • At understøtte den politiske prioritering inden for uddannelsessamarbejdet, herunder at være rådgivende for Lolland og Guldborgsund kommuner

  • At hæve ambitionsniveauet for strategisk interessevaretagelse, herunder styrke koblinger til tematikker som rekruttering, bosætning, arbejdsmarked/ kvalificeret arbejdskraft og virksomhedernes (offentlige og private) behov

  • At fremme fælles opgaveløsninger, herunder styrke et forpligtende samarbejde om uddannelse på Lolland-Falster ved at skabe stærke faglige sammenhænge på tværs; både horisontalt og vertikalt

  • At fastholde og udvikle Lolland-Falster som attraktiv uddannelsesgeografi, herunder styrke og tydeliggøre Nykøbing Falsters position som områdets uddannelsesby for videregående uddannelser

  Organisering

  Organisatorisk ligger ULF som en særlig indsats under Business Lolland-Falster. Dette for at sikre bedst mulig
  kommunikation og koordinering mellem parterne Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune og Business Lolland-Falster. Business Lolland-Falster varetager formelt sekretariatsbetjening af ULF, men opgaven løses i praksis ved medarbejderressource stillet til rådighed af Guldborgsund Kommune.

   

  Klik her for at gå til pressemeddelelse 19-11-2020 (nyt vindue)